Tiết lộ những điều chưa biết về dân tộc chiến binh Sparta dũng cảm

được biết đến là đội quân đáng sợ nhất thời Hy Lạp cổ đại và các tầng lớp xã hội được tổ chức quy củ.

Xã hội Sparta được chia thành 3 giai cấp chính. Trong đó, giai cấp trên cùng là những công dân của dân tộc chiến binh hùng mạnh này.

Những công dân Sparta thường là những người có tổ tiên sinh sống ở thành bang Hy Lạp này từ xa xưa hay còn gọi là người bản địa. Họ là tầng lớp duy nhất được tham gia vào bộ máy chính quyền. Họ tham gia quân đội, dẫn dắt binh sĩ ra chiến trường đánh địch.

Bất kỳ công dân nam Sparta nào cũng đều là chiến binh chuyên nghiệp từ khi mới sinh cho tới khi 60 tuổi. Họ sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện khủng khiếp và vô cùng khắc nghiệt so với bất cứ dân tộc nào.

Trong một vài trường hợp, những người con trai nuôi có thể được công nhận là công dân Sparta nếu như họ thể hiện tốt bản lĩnh trên chiến trường.

Tầng lớp thứ hai trong xã hội Sparta đó là Perioikoi. Giai cấp này bao gồm những người tự do sinh sống ở các vùng đất thuộc thành bang hùng mạnh này nhưng không phải là công dân Sparta.

Họ có thể tự do đi lại đến các thành bang khác, sở hữu đất đai và được phép thực hiện các giao dịch. Khá nhiều người trong số tầng lớp perioikoi là người của các thành bang khác bị dân tộc chiến binh Sparta đánh bại.

Tầng lớp thấp nhất, ở đáy xã hội Sparta đó là nô lệ. Nô lệ chiếm số lượng dân cư lớn nhất trong xã hội dân tộc chiến binh. Những người này vốn là nô lệ hoặc bị dân tộc chiến binh Sparta bắt làm nô lệ khi chinh chiến.

Tầng lớp này có quyền sở hữu đất đai nhưng một nửa thu hoạch của họ phải nộp cho người Sparta. Thêm vào đó, mỗi năm, tầng lớp nô lệ bị đánh đập 1 lần và bị bắt mặc quần áo làm từ da động vật. Đối với những nô lệ tìm cách bỏ trốn đều không tránh khỏi cái chết đau đớn.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>