trận pháp

Thập bát đồng nhâ – Trận pháp huyền thoại của Thiếu Lâm khiến giang hồ khiếp sợ

giai-ma-tran-phap-huyen-thoai-cua-thieu-lam Trận pháp huyền thoại Theo sử sách mô tả, Thập bát La Hán hay Thập bát đồng nhân là trận pháp của 18 đại cao thủ Thiếu Lâm, khi di chuyển linh hoạt như nước chảy, khi đứng im vững vàng như núi, đầu cuối tương ứng, không chút sơ hở… Sự thật thì Thập