thân pháp

Thân pháp – nét đặc trưng của bộ môn quyền anh

Nếu chơi Boxing bạn phải thuộc kỹ yếu lĩnh của môn thể thao này. Yếu lĩnh đó là: Điều quan trọng không phải là bạn đấm trúng đối thủ mà điều quan trọng là bạn không để đối thủ đấm trúng. Đặc trưng của quyền anh không phải là những cú đấm bởi vì cú đấm có