thai fight

Vì sao võ sĩ Yodsanklai Fairtex lại được gọi là “Tướng quân uy dũng”

Yod-2 Võ sĩ có biệt danh “Tướng quân uy dũng” Yodsanklai Fairtex là một trong 4 gương mặt đại diện cho Thai Fight bên cạnh Saiyok, Iquezang, Sudsakorn. Ngoài ra Yodsanklai còn được đánh giá là một trong những võ sĩ Muay Thái có đòn đấm mạnh mẽ nhất và là thứ vũ khó mà anh làm biết bao đối