nữ sumo

Phụ nữ Nhật và câu chuyện về nữ sumo Nhật Bản

nu-Sumo-Nhat-thoi-xua Đối với người Nhật, môn võ Sumo được coi là quốc võ. VÌ vậy, rất được người Nhật tôn vinh và coi trọng. Bởi lẽ đó nên theo quan điểm văn hóa Nhật, chỉ có nam giới mới xứng đáng được đứng trên võ đài cao quý này thi đấu. Còn những người phụ nữ vốn