kỹ năng

Tản mạn võ thuật : Võ và câu chuyện thợ mộc

sdfdf Những câu nói dân dã ấy đuổi ký ức tôi đến tận ngày hôm nay. Võ là gì mà sao người ta gọi là “có”? Một thứ gì đó để chúng ta sở hữu chăng? Chắc chắn võ thuật không phải một thứ tài sản bình thường. Nó không nhìn thấy được, chạm vào được.