động vật

10 động vật đã từng trở thành vũ khí trong chiến tranh

1-11 điểm qua danh sách 10 loại động vật trở thành vũ khí trong chiến tranh: Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, người ta dùng bồ câu để truyền tin. Quân đội Mỹ thành lập trại huấn luyện bồ câu Fort Monmouth để phục vụ chiến tranh. Các sử gia cho hay, bồ câu đã vận