cơ tay

Tư vấn thay đổi góc tập tạ để có tác động toàn diện cơ tay

incline-Dumbbell-Curls Thay đổi không chỉ giúp bạn khỏi bị nhàm chán mà còn giúp tác động lên cơ tay toàn diện hơn. Ở bài trước tôi đã giới thiệu đến các bạn cách phối bài với các tư thế nắm tạ khác nhau. Phần này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách phối bài theo more »