bảo pháp trấn sơn

Giải mã trận pháp Thiếu Lâm 1.500 năm uy trấn giang hồ – Thập bát La Hán trận

233 Theo truyền thuyết, Thập bát La Hán trận là bảo pháp trấn sơn của Thiếu Lâm, trận pháp của 18 đại cao thủ. Sử sách mô tả: Khi di chuyển linh hoạt như nước chảy, khi đứng im vững vàng như núi, đầu cuối tương ứng, không chút sơ hở… Thập bát La Hán trận