bản sắc

Những điều gì tạo nên một huyền thoại Lý Tiểu Long?

i-am-brucelee Lý Tiểu Long và những phiên bản của chính mình Điều gì đã khiến hàng triệu người mê mẫn võ thuật của Lý Tiểu Long? Tháng 7 năm 1973, sự ra đi đột ngột của con người “tài hoa bạc mệnh” càng khiến võ thuật của ông và môn phái Triệt quyền đạo trở thành